The greatest WordPress.com site in all the land!

Posts tagged ‘సంస్కరణ’

నా స్వీడన్ పర్యటన నేపధ్యం

KRIS (Kriminals Returned Into Society) గురించి నేను మొదట విన్నది 2005 మార్చిలో . Mr.  యూహ డెడర్సన్  , Mrs. ఆన్నేల్లి విక్లాండ్ ల భారత పర్యటనకి కాస్త ముందు.

మన దేశంలో నేరస్తుల సంస్కరణ జరిగింది మానవతావాదులు, సంఘ సంస్కర్తలు శ్రీ లవణం, శ్రీమతి హేమలతాలవణం ల ఆధ్వర్యంలో.  సంస్కార్ స్వచ్చంద సంస్థ ద్వారా.  స్టువార్టుపురం నేరస్తుల సంస్కరణ కార్యక్రమాలను వారు చేపట్టారు.

1871లో బ్రిటిష్ కొలోనియల్ ప్రభుత్వం ‘క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ ఆక్ట్ ‘ చట్టం ద్వారా కొన్ని కులాలు, తెగలని పుట్టుకతోనే నేరస్తులుగా పేర్కొంది.  నేరం చేస్తే నేరస్తులవుతారు కానీ, నేరస్తుల కడుపున పుట్టడమో , ఆ నేర్స్తులున్న కులాల్లోనో , తెగల్లోనో పుట్టడమే నేరమయితే అది మానవత్వం అవుతుందా ..?  పుట్టిన దగ్గర నుండి చనిపోయేవరకూ వారిని నేరం చేయకపోయినా నేరస్తులుగా చిత్రీకరించడం అంటే .. వారు నేరస్తులుగా కాక మరేమీ అవుతారు ?   వారి కోసం ప్రత్యేకంగా కాలనీలు ఏర్పాటు చేసింది .  అలా ఏర్పడిందే స్టువార్టుపురం

సాధారణ ప్రజలు నిద్రలోనైనా స్టువార్టుపురం అంటే ఉలిక్కిపడతారు.  కరడు కట్టిన గజదొంగల్ని తలచుకుని భయపడతారు.  అలాంటి ఊళ్ళో డెబ్బయవ దశకంలో సంస్కార్ సంస్కరణ కార్యక్రమం ప్రారంభించింది.  నేరస్థులుగా ముద్ర పడ్డవారిని వారిని చైతన్యవంతం చేసింది.  మార్పుకి కృషి చేసింది.  దేశంలో స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక జరిగిన మొదటి సంస్కరణ కార్యక్రమం ఇదేనేమో ..!

నేరస్తులను సంస్కరించే ఇలాంటి కృషి స్వీడెన్ దేశంలో ప్రారంభం అయింది.  అయితే అది చేసింది నేరాలను, నేరస్థులను బయటి నుండి చూసి , స్పందించి వారిని సంస్కారించాలన్న సంస్కరణవాదులు కాదు.  అక్కడి జైళ్ళ లోని ఖైదీలు, శిక్ష పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత తమను తాము సంస్కరించుకోవాలని అనుకోవడం విశేషం.

ఆ విధంగా 1997లో KRIS అనే లాభాపేక్ష లేన్సి స్వచ్చంద సంస్థ ఏర్పడింది.  స్వీడెన్ రాజధాని స్టాక్ హొమ్ లో మొదటి సమావేశం జరిగింది.  2005 నాటికి దాదాపు 5000 మంది మాజీ ఖైదీలు , నేరస్తులు సభ్యులుగా చేరారు.

స్వీడెన్ దేశంలో నేరస్తులు అంటే మాదక ద్రవ్యాలకు లేదా మత్తు పదార్ధాలకు అలవాటుపడి వాటి  కోసం నేరాలు చేసిన వారే ఎక్కువ.  ఇప్పుడు KRIS సభ్యులంతా వారు మాదకద్రవ్యాలకు , మత్తుపదార్ధాలకు దూరంగా ఉంటున్న వారే.

జైళ్లలో ఉన్న నేరస్తులని క్రిస్ సభ్యులు కలుస్తారు.  వాళ్ళతో తరచు మాట్లాడుతూ ఉంటారు.  కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు .

మేం మాజీ నేరస్తులం.  కొన్నేళ్ళ పాటు జైల్లో మగ్గాం.  నేరస్థ జీవితంలో మాకు గౌరవం లేదు. అందులోంచి బయట పడాలని అనుకున్నాం.  అందుకే అలాంటి వారందరం కలిశాం.  ఒక సంస్థగా ఏర్పడ్డాము.  మమ్మల్ని గుర్తించండి. గౌరవించండి.  ఈ పౌర సమాజంలో మమ్మల్నీ భాగస్వాములు కానీయండి .   మమ్మల్ని మంచి పౌరులుగా ఎదగనీయండి .   మా పాత జీవితాన్ని మరచి మమ్మల్ని మీలో ఒకరుగా అంగీకరించండి.  అంటూ ముదుకు వెళ్తోంది KRIS.  వీరితో కలసి పనిచేసే పౌర సమాజాలు  సంస్థలు తక్కువే కావచ్చు  కానీ వారిని తక్కువ చేసి చూడలేం.  వారి ప్రయత్నాన్ని అభినందించి తీరాల్సిందే.

సంస్కార్ KRIS  రెండూ నేరస్తుల సంస్కరణ కోసం పని చేసినా, చేస్తున్నా వాటి పని తీరు మాత్రం భిన్నం. మన దేశంలో నేరస్థ జాతుల సంస్కరణ పౌర సమాజం నుండి అంటే సంస్కార్ సంస్థ నుండీ వచ్చింది .  స్విడెన్లో మాజీ నేరస్తులనుండి వచ్చింది.  స్వీడెన్ రాజుతో సహా వివిధ వర్గాల వారు దాదాపు 900 మంది వీరికి సహకరిస్తున్నారు.

యుహ డెడర్సన్ , అన్నేల్లి విక్లాండ్ లు మనదేశంలో సువార్ట్పురంలో సంస్కార్ చేస్తున్న సంస్కరణ కార్యక్రమాలను చూశారు.  ఎక్స్ క్రిమినల్స్ తో మాట్లాడారు.  మన జైళ్లను చూశారు.  వారు వెళ్ళిన తర్వాత సంస్కార్ నుండి ముగ్గురు సభ్యుల బృందాన్ని స్వీడన్ ఆహ్వానించారు.  ఆ బృందంలో సంస్కార్ చైర్మన్ లవణం గారు, సంస్కార్ – ప్లాన్ డైరెక్టర్ సుందర్ తో పాటు అప్పుడు  ప్రోగ్రాం మేనేజర్ గా ఉన్న  నాకు చోటు లభించింది.   అరుదైన అవకాశం దక్కింది.

SIDA , Forum Syd , KRIS ల  ఆర్ధిక సహాయంతో మా ప్రయాణ ఏర్పాట్లు జరిగిపోయాయి.

Tag Cloud

%d bloggers like this: