The greatest WordPress.com site in all the land!

Posts tagged ‘నేడు’

నాడు -నేడు

నాడు
ఆ అంటే అమ్మ
ఆ అంటే ఆవు
ఇ అంటే ఇల్లు

నేడు
అ అంటే అమెరికా
ఆ అంటే ఆస్త్రేలియా
ఇ అంటే ఇంగ్లాండు

నీవు తెలిపిన ఎరుకతోనే…

నీవు స్వప్నించిన
సమసమాజం
నీవే కాదు
మేమూ
చూడలేక పోవచ్చు

నీవు కలలు కన్న
అంతరాల అంతం
నీవే కాదు
మేమూ
కనలేక పోవచ్చు

నీవు కోరుకున్నట్లు
కుళ్ళు -కుత్సితాలు
నీవే కాదు
మేమూ
కడిగేయలేకపోవచ్చు

నాటికీ – నేటికీ
మానవతను
దానవత మింగేస్తూనే
తన కబంధ హస్తాలు
మరింత విస్తరిస్తూనే

నాడు – నేడు
నీవిచ్చిన జ్ఞానం తోనే
నీవు తెలిపిన ఎరుకలోనే
ఆ సున్నితత్వంతోనే
అడుగులో అడుగేస్తూ .. సాగుతూనే

Tag Cloud

%d bloggers like this: